logo matbus DE

Informacja o RODO

Od 25 maja 2018 zaczynają obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO).

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mat-Bus Michał Warzecha , Bogucice II Szosa 25a,28-400 Pińczów
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości:
  • sprzedaży biletu imiennego
   (Ustawa Prawo Przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272; o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254;)
  • zawarcia umowy przewozu wyjazdu okazjonalnego
   Ustawa Prawo Przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 z póxn. Zm.
  • rozpatrzenia skarg i reklamacji
   Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w oparciu o Ustawę Prawo Przewozowe
 4. Bilet zawiera dane:
  1. nazwę i adres Przewoźnika
  2. NIP przewoźnika
  3. datę i godzinę wystawienia biletu
  4. nazwę biletu (np.bilet miesięczny ulgowy).
  5. nazwę ulgi (np.uczeń, student BM-ulga ustawowa).
  6. numer biletu
  7. zapis "ważny od-do" (np. od 1 grudnia 2011r. do 31 grudnia2011r.).
  8. zapis "ważny z dokumentem uprawniającym do ulgi".
  9. zapis "dok.tożsamości" (np.dowód osobisty 1285/2000).
  10. zapis imię i nazwisko, adres zamieszkania pasażera (np.Jan Kowalski , 01-100 Warszawa ul.Nowa 10/15), PESEL.
  11. zapis "TAM": ( np.Proszowice –Kraków), "POWRÓT" (np.Kraków-Proszowice).
  12. określenie ilości km "TAM" (np.10km), "POWRÓT" (np.10km).
  13. rodzaj komunikacji
  14. zapis "PTU 8%" wraz z ceną (np.4zł 10gr).
  15. zapis "cena +PTU" ( np. 5zł 15gr).
  16. numer kasy rejestrującej
 5. Dane będą przekazywane podmiotom :
  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (w zależności od przebiegu linii).
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (w zależności od przebiegu linii).
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (w zależności od przebiegu linii).
  • Inspekcja Transportu Drogowego (na wezwanie).
  • Właściwy Urząd Skarbowy (na wezwanie).
 6. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym zgodnie z umową powierzania danych:
  • Dworzec SQL
  • Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000493001, wyposażoną w NIP: 5492295534 oraz REGON 120390028, o kapitale zakładowym 1.425.456 zł, wpłaconym w całości,
  • Województwo Świętokrzyskie z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 3,25-516 Kielce, NIP : 959-15-06-120, REGON :292830703
 7. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biletu imiennego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy przewozu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.